StoTherm Mineral

Visinom raste i potreba za sigurnošću – u visokogradnji se to npr. postiže negorivim termoizolacijskim fasadnim sustavom StoTherm Mineral. Pored protupožarne zaštite, sustav nudi veliku otpornost na mehanička oštećenja, vlagu i toplinu i pritom je prikladan za svaku podlogu.

StoTherm Mineral sastoji se od negorivih ploča ili lamela od kamene vune, te od ljepila do završne žbuke sadrži samo anorganske elemente.

Pored brojnih varijanti boja i žbuka, na raspolaganju su dodatne keramičke obloge, profili StoDeco, StoDeco bunje i prozorske klupčice izrađene posebno za pojedini objekt.

Primjena:

 • stare građevine i novogradnje
 • sastavni dijelovi stijene: zid (beton, opeka, laki betoni, silikatna opeka), gradnja od ploča i zid od vidljive opeke
 • drveni i pločasti materijali
 • neravnine do 2 cm

Funkcija:

 • otporan na mikroorganizme (alge i gljivice) s dvostrukim zaštitnim premazom
 • vrlo otporan na stvaranje pukotina
 • otporan na mehanička naprezanja
 • vrlo dobra termoizolacija
 • vrlo otporan na atmosferilije
 • iznimno propustan za CO2 i paru
 • negoriv (A2 prema ÖNORM B 3806)

Izgled:

 • žbuke s anorganskim (mineralnim) i silikatnim vezivom te žbuke s Lotus-Effect®-om
 • može se ograničeno tonirati prema StoColor Systemu
 • koeficijent refleksije ≥ 25 % (< 25 % na upit)
 • StoDeco profili
 • StoDeco Bossen
 • tanke klinker pločice, pločice
 • prirodni kamen Sto

Obrada:

 • opsežna rješenja detalja

Načini izvedbe:

 • ljepljenjem i spajanjem tiplima
 • učvršćivanjem šinama
 • ljepljenjem

IZDVOJENE REFERENCE

Poslovna zgrada Navela, Pula
Opća bolnica Bračak, Zabok
Erste banka, Zabok
Poliklinika Novamed, Zagreb
Audi centar Rijeka, Škurinje – Rijeka
Ikea Hrvatska, Zagreb
Hotel Mandalina, Šibenik
Crkva svete Ane, Vežica – Rijeka

KONTAKT

tel: 049/503-380
mob: 091/436-0039

e-mail:info@fasade-carzavec.com.hr

ADRESA

Dubrovčan 177B
49215 Tuhelj
OIB:75428753963