StoTherm Mineral

Kompozitni sustav za toplinsku izolaciju s optimiziranom zaštitom od požara i velikim izborom materijala

Visinom raste i potreba za sigurnošću – u visokogradnji se to npr. postiže negorivim termoizolacijskim fasadnim sustavom StoTherm Mineral. Pored protupožarne zaštite, sustav nudi veliku otpornost na mehanička oštećenja, vlagu i toplinu i pritom je prikladan za svaku podlogu.

StoTherm Mineral sastoji se od negorivih ploča ili lamela od kamene vune, te od ljepila do završne žbuke sadrži samo anorganske elemente.

Pored brojnih varijanti boja i žbuka, na raspolaganju su dodatne keramičke obloge, profili StoDeco, StoDeco bunje i prozorske klupčice izrađene posebno za pojedini objekt.

Saznajte više o sustavu